Ginny en schapen

Ginny (officiële naam DUTCHFIELDS GIN IN GRA LOVE OF BRICE) was deelnemer aan de training schapendrijven eind 2009.
Een verslag van de gebeurtenissen.

Onder druk van mijn hond heb ik ons opgegeven voor de cursus schapendrijven met kerst.
Het is duidelijk dat ik hiermee ben gedeclasseerd tot slachtoffer. De cursus volgden we reeds voor de tweede keer en we weten waar de voorbereiding aan moet voldoen, om tot een geslaagd evenement te komen: warme kleding, laarzen, regenbroek (tegen de aanhalige natte schapen), en een stuk papier voor de theorieles.

Omdat we binnen het team gekozen hebben voor de meest optimale verdeling; heb ik gekozen voor de theorie en Gin voor het rennen achter de schapen. Voor mijzelf blijft het klokkijken, tijdens de oefeningen, nog niet gemakkelijk. Met de klok mee: come-by--links om en away to me-- naar rechts.
Het is te doen als je met de rug naar de schapen staat. In spiegelbeeld valt de logica niet mee. Aangezien ikzelf al een Tom-Tom nodig heb om de supermarkt via de kortste route te bereiken, wist Ginny wat er van haar verwacht werd. Ik roep come-by  en Ginny kijkt dan of dat inderdaad de beste kant is en voert dan de oefening naar beste weten uit.

Aan het einde bij de proeve van bekwaamheid kan ik zeggen dat ik aardig wat geleerd heb over schapen drijven. Het leren lezen van de schapen is een belangrijk aspect, wat de hond een stuk beter beheerst, dan de handler.

Gelukkig is Gin nog geen twee en heb ik nog  tijd genoeg om het met haar te leren. Zij kan het van nature. Er zijn meer domme bazen dan domme honden blijkt maar weer.