Geneesmiddelen en gezondheid

BRAVECTO

Het middel BRAVECTO staat enorm ter discussie! ( op tv in Nl)  In Gr Brittanie al 2000 meldingen van ziekte en sterfgevallen, daar wordt nog onderzoek gedaan. Ook in Nl veel klachten en helaas ook veel met dodelijke afloop. Onderzoek kost tijd, maar of het verstandig  intussen te blijven gebruiken? Ik denk van niet. Er is een facebook blz : “is bravecto veilig”. Daar staan zeer veel ervaringen  gemeld. Ik heb vele gelezen: naar het  schijnt  krijgen honden problemen met hun lever. Dat zou ook verklaren waarom het vaak later tot problemen leidt. De chemische fabriek van het lichaam werkt slecht of niet meer, het vergiftigen  begint.

Door de lange werking van Bravecto is het mogelijk dat de hond intussen ook ander middelen krijgt toegediend ( medicijnen, wormkuren , enz). Zo kun je stoffen in het lichaam  mengen. Enkele mogen beslist niet samen worden gebruikt. Ook dan  is het mogelijk om lange tijd na de toediening van Bravecto bijverschijnselen te krijgen.

Toen het middel op de markt kwam heb ik informatie gezocht. Ik kwam niet verder dan  dat ze het op 40 Beagles hebben getest. Niet direct een empirisch onderzoek en het maakt voor mij niet duidelijk dat het daarom ook geschikt is voor Collies. Zo wordt het wel aangeprezen.


Onderwerpen: overgevoeligheid, tandsteen en eten van druiven.

Overgevoeligheden. Het is al jaren bekend dat er bij collies en verwante rassen een overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen bestaat.  Wees met name voorzichting met de volgende middelen:

 

Advocate@ Spot-on oplossing voor hond en kat
Voor de preventie en behandeling van vlooien, voor de behandeling van oormijtinfestatie, schurft, demodicosis veroorzaakt door Demodex canis, voor de preventie van hartworm en voor de behandeling van infecties met de meeste wormen. De spot-on kan gebruikt worden vanaf de leeftijd van 7 weken bij de hond en 9 weken bij de kat. Bij dieren lichter dan 7 kg, zal er moeten worden gekeken naar de risico's. Het middel kan niet worden gebruikt bij collies, old-english sheepdogs en aanverwante rassen en kruisingen.

Milbemax wormmiddel
Dit middel behoeft extra informatie. In de bijsluiter wordt vermeld dat de veiligheidsmarge van milbemax bij somrnige Collies of aanverwante hondenrassen (waartoe o.a. de Sheltie behoort) minder is dan bij andere rassen. De fabrikant baseert zijn gegevens o.a. op een artikel waarin ivermectine-gevoelige Collies een hogere dosering milbemycine oxime (een van de werkzame stoffen van milbemax) toegediend kregen en waarbij 2 van de 5 geteste Collies bijwerkingen kregen.
Als U dit middel wilt gebruiken en U weet niet of uw Sheltie het MDR-1 genmutatie heeft,moet de aanbevolen dosering op de bijsluiter van milbemax strikt worden gevolgd. Verder is dit middel niet getest op Collies (of Shelties) onder de leeftijd van 1 jaar.

Verminthel, onveilig ontwormingmiddel voor o.a. Collies !
Een meneer uit Hengelo Overijssel, meldde dat een van zijn Shelties was overleden na toediening van het ontwormingsmiddel Verminthel. Zijn volwassen Sheltie had het overleefd, de jonge Sheltie van vijf maanden was kort na het gebruik van het middel heel ziek geworden en spoedig daama overleden. Een tweede geconsulteerde dierenarts Liet de familie de bijsluiter lezen, waarin duidelijk stond vermeld: "niet geven aan Collies, Bobtails en Shelties."

 

Het gebruik van Exell wormmiddelen moet ik ook ontraden. Of het zo gevaarlijk is als bovengenoemde middelen, dat is mij niet bekend. Wel weet ik van veel honden die  ziek wordn van deze pillen, bij enkelen werd het per jaar steeds zieker. Om en of andere reden worden ze dus slecht verdragen.

 

Wagenziek – reisziek: CERENIA gebruiken
Sommige honden kunnen maar niet wennen aan autorijden. Er is nu een nieuw middel die echt schijnt te helpen. Voor honden waar de gebruikelijke middelen en oefeningen niet bij helpen ( wennen aan een auto, auto koppelen aan een leuke bezigheid, lichte medicatie , vaak wel versuffend, watten in de oren) is er nu CERENIA, van Pfizer, verkrijgbaar bij de D. Arts. Het is wel duur, maar het werkt ook lekker lang, ca 12 uur, dus 1 x is genoeg voor een reis naar Zuid Frankrijk.

 


Onderwerpen: overgevoeligheid, tandsteen en eten van druiven.

 

Gebit met veel tandsteen geeft grote kans op hart- en nierproblemen.

Sommige honden hebben aanleg tot het vormen van veel tandsteen. Sommige honden knagen niet of nauwelijks  op botten. Een gebit met veel tandsteen  is  pijnlijk voor de hond door het ontstoken tandvlees en er g onplezierig voor de baas vanwege de vieze lucht. Er is ook risico op hart- en nierproblemen. Allemaal goede redenen om het gebit schoon te houden.

  • Geef een hond regelmatig een bot om op te knagen, daarmee schuurt hij het gebit schoon.
  • Aanslag is met een tandkrabber te verwijderen.
  • Er zijn enzympasta’s om de tanden te poetsen.
  • Er zijn kauwstaafjes die preventies  werken tegen tandsteenvorming.

Er is een product voor in het drinkwater van Virbac. Virbac heeft een uitgebreide range aan producten op het gebied van gebitsverzorging, al deze producten zijn te verkrijgen bij de dierenarts. Als u een product zoekt wat geschikt is voor honden, die niet toestaan dat hun tanden worden gepoetst hebben wij Vet Aquadent en C.E.T. kauwstrips voor de hond.

Vet Aquadent is een smakelijke oplossing ter bestrijding van tandplak, tandsteen en slechte adem bij de hond en kat. Het bevat de werkzame stoffen chloorhexidine en xylitol. Chloorhexidine en xylitol remmen de bacteriegroei in de mond en verhinderen daardoor de opbouw van tandplak. Daarnaast remt xylitol de vorming van tandsteen en zorgt het voor een frisse adem. De hoeveelheid xylitol in Vet Aquadent is gering en absoluut niet schadelijk voor de gezondheid van het dier. De anti-tandplakvloeistof kan eenvoudig aan het drinkwater van de hond of kat worden toegevoegd. Elke keer wanneer het huisdier drinkt, wordt het gebit automatisch verzorgd. Bij iedere verversing van het drinkwater (het liefst dagelijks), kan opnieuw Vet Aquadent toegevoegd worden. 5 ml per 500 ml drinkwater is al voldoende.

De C.E.T. Kauwstrips voor honden hebben een antibacteriële werking dankzij het C.E.T. Dual Enzyme System. Dit enzymsysteem remt de zuurproductie en de groei van bacteriën die in tandplak voorkomen. Het gebit wordt gereinigd door kauwen.
De kauwstrips maken deel uit van het dagelijkse verzorgingsschema van het gebit van de hond, waarvan het tandenpoetsen een ander onderdeel is. Geef daarom minstens één C.E.T. kauwstrip op de dagen dat de tanden van de hond niet worden gepoetst.

Voor meer informatie over de producten kunt u contact opnemen met uw dierenarts.


Onderwerpen: overgevoeligheid, tandsteen en eten van druiven

DRUIVEN EN ROZIJNEN ZIJN GIFTIG VOOR UW HOND

Tot op heden is vergiftiging door druiven of rozijnen alleen waargenomen bij honden, en soms worden ook bij herkauwers symptomen gezien. Waarom druiven en rozijnen giftig zijn voor honden is onbekend en ook de gevoeligheid lijkt sterk te variëren tussen honden. Er zijn vermeldingen van een giftige werking vanaf ongeveer 20 gram druiven per kg lichaamsgewicht, bij rozijnen kan dit al vanaf 3 gram per kilo lichaamsgewicht zijn. Ook voedingsmiddelen waarin druiven of rozijnen verwerkt zijn, zoals krentenbrood en rozijnencakes, kunnen dus problemen veroorzaken!
Braken en diarree zijn de eerste tekenen van vergiftiging met druiven of rozijnen en dit treedt meestal op in de eerste 6 tot 12 uur na de opname. Andere verschijnselen zijn sloomheid, niet eten, buikpijn, zwakte, uitdroging, veel drinken en rillen.
Binnen 24 tot 72 uur na de opname kan acuut nierfalen ontstaan, met een daling van de urineproductie tot gevolg. Wanneer er geen urine meer wordt geproduceerd, zijn de vooruitzichten slecht en wordt meestal gekozen voor euthanasie. Raadpleeg direct uw dierenarts als u vermoedt dat uw hond druiven of rozijnen heeft gegeten.

Uit een onderzoek van dierenartsen van de Amerikaanse ASPCA en hun 'vergiften centrum' (APCC –Animal Poison Control Center) komt het volgende naar voren:

  • Van 10 honden wordt gemeld dat ze nierfalen ontwikkelden na het eten van een grote hoeveelheid druiven (5 honden – verse druiven, of gedeeltelijk gegiste druiven, 3 honden aten pitloze blauwe druiven) of rozijnen (5 honden).
  • Twee honden overleden en drie honden moesten inslapen. De overige vijf honden kregen drie weken lang een zware behandeling. Van 4 honden was bekend hoeveel ze ongeveer gegeten hadden en dit varieert tussen 9oz (275 gram) en 2lbs (1 kilo).

Volgens deze dierenartsen moet iedere hond, die meer dan een paar druiven of rozijnen eet, behandeld worden. De oorzaak van de vergiftiging is nog niet bekend. Gedacht wordt aan: schimmels, overdosis Vitamine D3, o.i.d., milieuverontreiniging -pesticiden, zware metalen- of giftige stoffen in het fruit zelf.

Ziekteverschijnselen, voordat de nieraandoening zich aankondigt, zijn: braken, diarree, sloomheid, geen eetlust en buikpijn. Deze verschijnselen kunnen wekenlang aanhouden. Bij bloedonderzoek blijkt vaak sprake te zijn van hypercalcemia (een verhoogd kalkgehalte in het bloed). Naarmate de nierbeschadiging zich ontwikkelt, gaan de honden minder plassen. Wanneer ze helemaal niet meer plassen, treedt de dood in. In sommige gevallen moesten honden, die tijdig medische hulp hadden gekregen, toch worden afgemaakt.

Hoewel de exacte oorzaak van de nieraandoening onbekend is, kunnen honden die druiven en rozijnen eten er succesvol voor behandeld worden. De eerste stap is ontgifting. Het opwekken van braken en het toedienen van geactiveerde houtskool helpt de opname van mogelijke gifstoffen te voorkomen. Honden moeten minimaal 48 uur aan het infuus gelegd worden. De arts moet tenminste drie dagen dagelijks het bloed controleren. Als de bloedwaarden na drie dagen normaal zijn, is het onwaarschijnlijk dat de nieren zijn aangetast. Sommige honden hebben buikvliesdialyse nodig, een proces waarbij het buikvlies (het vlies dat om de organen in de onderbuik heen zit) gebruikt wordt om afvalstoffen te zuiveren, wat gewoonlijk door de nieren wordt gedaan.