Baco - hond zoek

Wederom een voorbeeld van een zoekgeraakte hond, voorzien van een chip, maar niet door de Dierenbescherming bij de eigenaar teruggebracht en ook de Dierenartspraktijk niet weet hoe een eigenaar te vinden. Een duidelijk voorbeeld van de vermeende zekerheid van een chip is te lezen bij  het verhaal van Sara.

Elke rashond in wordt van een chip voorzien en het nummer begint met 52814 en dan nog een heel stel cijfers. De verwachting is dat instanties als de dierenbescherming en hun ambulances en ook dierenartspraktijken op de hoogte zijn van deze code. Een hond met een chip nummer beginnende met 52814 is een geregistreerde rashond en diens gegevens zijn op te vragen bij  De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, kortweg  Het Stamboek of de Raad te Amsterdam. Daarnaast bestaat er ook een instantie, geheten Nederlandse Databank  Gezelschapsdieren, de NDG. Zij zijn een organisatie waar men vrijwillig de hond nog kan laten registreren. In het, bij de pup verstrekte  pupboekje, doe ik ook steevast een informatieformulier en briefkaart voor deze registratiemogelijkheid. Het kost E3,50 ofzo.

Ook ik dacht, dat het eigenlijk dubbel op is, de pups zijn immers reeds geregistreerd  bij het stamboek, aan het nummer is dat te herkennen, dus is de hond ten allen tijde te traceren. Echter,  in het geval van de aanrijding van DUTCHFIELDS VAG BACO, bleek dat dit niet werkt. Het verhaal:

In de nacht van 2 op 3 oktober is door onbekende reden Baco ver van de boerderij gedwaald en overreden op de Provinciaalseweg te Sauwerd. Omwonenden hebben de Dierenambulance-Noord gebeld en die hebben de hond  opgepikt. De DAmb. heeft in direct het chipnummer van Baco gelezen en via de website van de NDG geprobeerd de eigenaar te achterhalen. Baco is echter bij de Raad geregistreerd. De DAmb. heeft  ’s maandags geen contact opgenomen met de Raad. Bij navraag bij de dierenambulance bleek niet iedereen op de hoogte van de code van het Stamboek. Alle chips beginnen met 528, echter  zodra 14 erbij  staat zou men beter moeten weten. Voor de DAmb. was het dus einde zoektocht. Raar, dat een instantie met de hoofdtaak het terugzoeken van de eigenaar deze stappen niet kent en dus ook niet  doet. Ik heb ze verder ook nog de tip gegeven dat niet elke chip met dezelfde reader is te lezen ( zie verhaal Sara), ik hoop dat ze meerdere readers aanschaffen.

De hond is midden in de nacht bij de DApraktijk in Winsum afgeleverd. Hij bleek zijn rug volledig gebroken te hebben en uiteindelijk is besloten de hond in te laten slapen. Ook de DA heeft de chip afgelezen en op  de site van de DBG gekeken, maar daar dus geen eigenaar gevonden. Bij navraag bij de praktijk, bij de behandelende DA, bleek dat zij in het geheel niet op de hoogte zijn van de verschillen in chipcodes bij huisdieren. Ik hield tot op heden niet voor mogelijk dat dergelijke informatie over het verschil chipnummer rashond / rasloze hond in Nederland bij een DApraktijk niet bekend is.  Vanaf nu  weten ze in Winsum dus nu welke 2 instanties zij moeten raadplegen om bij een huisdier de eigenaar te vinden.

Baco was nota bene ook nog van een klant van Winsum. Echter, in de administratie is van deze hond nooit het chipnummer bij de gegevens vermeld. Dat was de derde mogelijkheid geweest waarmee de eigenaar gevonden had kunnen worden!?!? Ik heb zowel de DAmb, als de DA praktijk Winsum verteld dat dit verhaal op de site zal worden gezet. De DAmb gaat  aan dit probleem aandacht besteden  en maatregelen nemen opdat in vervolg bij het opnameformulier staat vermeld dat niet alleen de NDG moet worden geraadpleegd, maar ook de Raad moet worden gebeld. De DA praktijk Winsum heeft nu ook kennis  genomen van deze verschillen. Zij gaven mij de goede raad om iedereen te adviseren om het chipnummer van je hond  bij je eigen DA praktijk in de computer op te laten nemen.

Een triest verhaal. Baco was niet meer te redden, maar de eigenaar, de fam Wietses hoorde, via via, pas woensdag over het ongeluk en was dus 4 dagen  na het ongeluk in Winsum om te horen dat de hond al dood was. Heel pijnlijk allemaal, ze hadden graag die nacht bij Baco willen zijn en afscheid willen nemen. Dus bij deze iets om over na te denken:

  • Alleen een stamboek chip en registratie blijkt geen zekerheid te geven dat instanties de hond herkennen
  • Elke hond kan bij de NDG worden geregistreerd, ik heb wel kaarten , maar zie anders de site NDG.
  • Geef het chipnummer aan je DA. Vermissing is heel vaak in de eigen regio, dus als hij daar terechtkomt herkennen ze de hond.
  • Een halsband met een naam en tel plaatje oid werkt ook altijd nog heel erg goed