2014 I-nest

Geboren op Valentijnsdag - 14 februari 2014:

4 reuen: 3x zwart/wit, 1 driekleur

1 teef: zwart/wit

Moeder: DUTCHFIELDS ORNA DARK CLASSIC

Vader: Groesfan Tippy So Typical


Beide ouders zijn keurklasse. 

INNIR  A POINT OF HONOUR
Spreek uit: Innier
Betekenis:  eer

IONADH IT’S A MIRACLE
Spreek uit: Jonneth
Betekenis:  wonder

IORWETH LORD OF THE RUN
Spreek uit: Jorrit
Betekenis: lord

ISLLA  ON THE ROCKS
Spreek uit: Illa
Betekenis: rocky place

INOGIN  AT FIRST SIGHT
Spreek uit: Innokin
Betekenis: dochter